Research Committee # 5

International Political Science Association /  IPSA

PORTUGAL SISTEMA DE GOVERN LOCAL
Carlos NUNES SILVA

Institut de Ciències Politiques i Socials—Col-lecció Món Local, 11

 
A Portugal, a partir de 1974, el govern local va canviar: de ser un braç de l’Estat central va passar a ser unvertader sistema d’autogovern local amb òrgans elegits directament i amb una autonomia politicoadministrativa i finacera.

Durant els primers vint-in-cinc anys de govern local democràtic, l’objectiu principal va ser satisfer les necesssitats bàsiques de la població. Les millores en la qualitat de la democràcia local i la qualitat de vida requereixen reformes complementàries i un enfortiment del model institucional actual, municipal i de les parròquies.

 

98 p.

Diputació de Barcelona : desembre 2004

 

Institut de Ciències Politiques i Socials(ICPS), adscrit a la Univesitat Autònoma de Barcelona, i el Centre per la Innovació Local (Gabinet d’Estudis de la Presidència), Disputació de Barcelona, són els coordinators de la col-lecció.

 

Tel : 934 871 076

informacio@icps.es

 

Centre per a la Innovació Local

934 020 709

cil@diba.es